Type Product/Diensten

Diervoeder

Gistko

Gistko
Het product is afkomstig van de productie van DSM gistextracten uit gist die dienen als smaakstoffen voor soepen, sauzen en kant- en klaarmaaltijden en dergelijke. Na het centrifugeren blijven de gistcelwanden als vloeibaar product over waarna het gepasteuriseerd wordt. De gistcelwanden worden aangezuurd met een mengsel van organische zuren onder de naam Gistko op de markt gebracht. Het product wordt ook wel restgist, uitgetrokken gist of gistmelk genoemd. Buiten gespeende biggen, zeugen en vleesvarkens heeft het product ook een zeer positieve werking op melkvee.

Conservering
Het product wordt aangezuurd in de buffertank en heeft bij levering een pH-waarde van 3,5 waardoor het product goed is geconserveerd. Gistko wordt aangezuurd met een uitgekiend mengsel van zuren en heeft een hoge voedingswaarde. Het zuurmengsel dient voor conservering van het product.

Adviezen opslag, gebruik en houdbaarheid
• Gistko dient opgeslagen te worden in een vloeistofdichte, zuurbestendige silo of (gecoate) betonnen bunker.
• Zonder roerwerk dient u rekening te houden met enige ds-verschillen in het product
• Advies is voor elke voerbuurt te roeren om een homogeen product te behouden
• Mits rekening wordt gehouden met bovenstaande adviezen, bedraagt de houdbaarheid van Gistko 2 maanden

Samenvattend
• Gistko is een vochtrijk diervoeder en is zeer geschikt als aanvullende eiwitten energiebron in complete bijvoeding van gespeende biggen, zeugen en vleesvarkens
• Gistko heeft een constante samenstelling
• Gistko verbetert de smakelijkheid van het rantsoen
• Gistko is een uitstekende vervanger van krachtvoer

Levering
Gistko is een product dat bij P. van der Kooij Groep het gehele jaar leverbaar is. Het product wordt geleverd per tankwagen. Voor meer informatie over het product en de daarbij behorende dienstverlening kunt u contact opnemen via het contact formulier of bellen..

Certificaat: GMP+

P. van der Kooij Groep
 
Nieuwe Waterwegstraat 21
3115 HE Schiedam
Havennr. 534

Tel.: 010-426 44 44
Fax: 010-473 60 08
info@kooijgroep.nl