Type Product/Diensten

Diervoeder

Oprichting

Het bedrijf P. van der Kooij Groep is in 1970 gestart te Schipluiden, toen Piet van der Kooij met de aanschaf van een tiental containers met bijbehorende containerwagen de basis legde voor het bedrijf.

Enkele jaren later werd het diervoedertransport overgenomen van Piet’s vader en als tweede tak aan het bedrijf toegevoegd. Het betrof toen vooral de afzet van graanspoeling van de alcohol producerende bedrijven aan veehouderij bedrijven in de omgeving.

In 1983 werd het bedrijf uitgebreid met de grindactiviteiten en milieutechniek. Scheiding, verwerking en hergebruik van afval en houtrecycling worden sindsdien op professionele wijze in eigen installaties gedaan. De techniek van het blazen en zuigen van dakgrind werd ontwikkeld en is sindsdien een belangrijke dienst die landelijk aan de dakdekkersbedrijven wordt aangeboden. Aansluitend werd er een duurzame oplossing gevonden voor verwerking van het (vervuilde) ingenomen dakgrind in een speciale Grindwasinstallatie. Hergebruik van dit recyclegrind past volledig in het moderne Cradle-to-Cradle concept.

Technische innovaties zijn altijd van groot belang geweest bij de voortgaande ontwikkeling van de P van der Kooij Groep. In een goed uitgeruste garage met eigen APK station wordt het voertuigonderhoud volledig in eigen huis uitgevoerd. De technische dienst verzorgd tevens het onderhoud en het up to date houden van de recycling installaties. Tevens worden in de constructiewerkplaats de door van der Kooij zelf ontworpen speciale grindvoertuigen opgebouwd.

Vandaag de dag is de P. van der Kooij Groep gevestigd op een ruim bedrijfsterrein aan de Nieuwe Waterwegstraat 21 te Schiedam. De eigen loskade aan de Wilhelminahaven biedt grote logistieke voordelen, onder andere bij de aan- en afvoer van dakgrind en recycle grind. Voor op- en overslag van vochtrijke diervoeders beschikt van der Kooij over een grootschalig tankenpark en moderne tankwagens voor efficiënt transport.

P van der Kooij Groep is een innovatief bedrijf dat op basis van deskundigheid en techniek werkt aan betere en efficiëntere dienstverlening op het gebied van dakwerken, afvalverwerking, recycling en logistiek.

Nieuw!
Contactformulier Let op: Laden kan even duren

P. van der Kooij Groep
 
Nieuwe Waterwegstraat 21
3115 HE Schiedam
Havennr. 534

Tel.: 010-426 44 44
Fax: 010-473 60 08
info@kooijgroep.nl