Type Product/Diensten

Diervoeder

Acibet G

Voor de uitgebreide wetenschappelijke onderzoeksresultaten van Schothorst Feed Research klikt u op de afbeelding

Acibet® G is een uitgekiend mengsel van glycerol, organische zuren, natuurlijke betaïne en andere organische componenten in vloeibare vorm. Acibet® G is speciaal ontwikkeld voor herkauwers die een compleet gemengd rantsoen krijgen. Acibet® G is een voederadditief dat zorgt voor bescherming van de lever, extra energie en een betere gezondheid van de herkauwers, remt broei van voeders, zorgt voor een betere voeropname. Tevens geeft het verhoogde en stabiele pensactiviteit bij herkauwers. Ook vermindert het de kans op slepende melkziekte en de ernst en de duur van de negatieve energiebalans bij melkvee en geiten.

P. van der Kooij Groep heeft Acibet® G wetenschappelijk laten onderzoeken bij het onafhankelijk instituut Schothorst Feed Research te Lelystad. De resultaten van dit onderzoek kunt u uitgebreid bekijken in deze PDF-file. Klik op de afbeelding om deze PDF-file te openen.

Werking
Beter smaak en voeropname
Acibet® G bevat met name broeiremmende en conserverende organische zuren. Het zurenmengsel houdt het rantsoen fris en smakelijk zodat een vlotte voeropname steeds verzekerd is. Verder beschermt Acibet® G het gemengde rantsoen tegen smaakbederf en voederwaardeverlies ten gevolge van broei.

Verbeterde penswerking
De combinatie van onder andere glycerol, organische zuren en betaïne stimuleert de micro-organismen in de pens zodanig dat deze optimaal kunnen presteren; zoals bekend zorgt het complexe milieu in de pens voor de afbraak en benutting van voederbestanddelen die anders nauwelijks het dier ten goede komen. Het zijn vooral de ruwvezel, de onbestendige stikstofverbindingen en de fermenteerbare organische stof die in de pens tot een hogere voederwaarde worden gebracht. De ruwvezel wordt afgebroken tot organische zuren (met name azijn-, propion- en boterzuur) die op hun beurt lichaamsenergie, melksuiker en melkvet opleveren.

De combinatie van onbestendige stikstofverbindingen en fermenteerbare organische stof wordt in de pens omgezet in hoogwaardig microbieel eiwit. Het rund benut microbiële eiwit samen met het bestendige voereiwit effectief voor lichaamsonderhoud, melkeiwitvorming en/of groei.

Verbeterde energiehuishouding
Glycerol als hoogwaardige energiedrager en betaïne als osmoseprotectant en leveractivator worden ook deels rechtstreeks door de penswand in het bloed opgenomen zodat ze niet alleen via de pens en het maag-darmkanaal, maar ook elders in het dier direct hun heilzame werking kunnen verrichten.


• Hogere opbrengst

Het verbeterde rendement uit zich bij melkvee in een hogere opbrengst aan vet- en eiwitgrammen. Deze verhoogde opbrengst is het gevolg van gemiddeld meer kilogram melk per koe per dag met nagenoeg ongewijzigde gehalten, of dezelfde hoeveelheid melk met hogere gehalten. De manier waarop deze meeropbrengst tot stand komt hangt mede af van de samenstelling van het rantsoen.

Indicatieve analyse

Het ds-gehalte van dit product is ca. 72%

                                                                           Samenstelling  %                      

Totaal organische zuren                                               22

Glycerol                                                                         40

Betaine                                                                           5

Opname in het rantsoen
Bij hoogproductief melkvee adviseren wij circa 350 gram Acibet® G per dier per dag en bij droogstaand vee circa 250 gram per dier per dag. Indien alle dieren hetzelfde rantsoen krijgen kan als compromis circa 300 gram per dier per dag ingemengd worden. Bij afzonderlijke productiegroepen kan de dosering per groep worden aangepast. In de droogstand tot afkalven circa 250 gram per dier per dag. In de eerste 4 à 6 weken van de lactatie circa 450 gram per dier per dag, daarna tot de 22ste week van de lactatie circa 350 gram per dier per dag en aansluitend voor de rest van de lactatie periode circa 250 gram per dier per dag. Bij mestvee en andere herkauwers zoals melkschapen en geiten volstaat een dagelijkse dosering van 50 – 100 gram Acibet® G per 100 kilogram lichaamsgewicht.

Adviezen opslag, gebruik en houdbaarheid
• Acibet® G kan bij gewone temperaturen worden opgeslagen. Voorkom verwarming boven 40 graden Celsius en voorkom afkoelen beneden 5 graden Celsius.
• Verpakking in 1000 kg PE container (IBC) of per bulklevering.
• Mits rekening wordt gehouden met bovenstaande adviezen, bedraagt de houdbaarheid van Acibet® G 2 jaar.

Samenvattend
Acibet® G is een voederadditief met de volgende kenmerken:

• Beschermt en stimuleert de lever en voorkomt leververvetting.
• Levert extra energie voor herstel,onderhoud en productie.
• Broeiremmend.
• Houdt gemengde rantsoenen fris en smakelijk.
• Verhoogt de activiteit en effectiviteit van het verteringsproces in de pens.

Ook voor dit product kunt u voor meer informatie bellen of het contactformulier insturen.

 

Certificaat: GMP+

P. van der Kooij Groep
 
Nieuwe Waterwegstraat 21
3115 HE Schiedam
Havennr. 534

Tel.: 010-426 44 44
Fax: 010-473 60 08
info@kooijgroep.nl