Type Product/Diensten

Diervoeder

Disclaimer P. van der Kooij Groep


Inhoud
Wij besteden continu zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze site. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. De informatie op onze website is dan ook uitsluitend informatief en er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele fouten.

Aansprakelijkheid
Bovenstaande informatie geldt tevens voor informatie van derden waarvan u via links op onze website kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Intellectueel eigendom en copyright
Het woord- en beeldmateriaal op deze site valt onder het copyright van P. van der Kooij Groep of van derden en mag niet zonder schriftelijke toestemming van P. van der Kooij Groep worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd,gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd."